Recyclen van patronen

Het blijkt economisch haalbaar om complete (afgeschakelde) patronen zonder voorbewerking te verwerken in een converter van een kopersmeltoven.

Voor de meeste toepassingen zijn en blijven zekeringen een goedkope en veilige manier van beveiliging, met nog steeds ongeëvenaarde kwaliteiten. De belangrijkste zekeringen die in Nederland worden gebruikt zijn: miniatuursmeltveiligheden voor apparaten, schroefsmeltveiligheden voor huisinstallaties, mespatronen voor industriële installaties en cilinderpatronen voor middenspanningsinstallaties. Voor hergebruik komen voorlopig enkel mespatronen en middenspanningspatronen in aanmerking.

Belangrijk voor hergebruik zijn de aanwezige metalen, koper en zilver. De percentages koper (8-25%) en zilver (0.1-0.3%) zijn interessant genoeg voor hergebruik.

Demonteren van dergelijke patronen is zeer bewerkelijk en de kosten zijn vaak vele malen hoger dan de opbrengsten van de grondstoffen. Het blijkt echter economisch wél haalbaar om complete (afgeschakelde) patronen zonder voorbewerking te verwerken in een converter van een kopersmeltoven. Normaal moet tijdens het kopersmelten kwartszand worden toegevoegd omdat slakvorming nodig is voor het opnemen van metalen. Patronen bestaan echter al voor 20 tot 30% uit kwartszand, zodat deze toevoeging nuttig is tijdens de verwerking. Ook geringe percentages plastic zijn gunstig vanwege de warmteproductie tijdens hun afbraak.

 

voorbeeld van de samenstelling van de zekeringen

Voor directe verwerking in een koperconverter in Duitsland is het noodzakelijk dat de patronen aan de volgende specificaties voldoen:

  • Plastic bestanddelen niet meer dan 3.5%
  • Asbest minder dan 0.05%
  • Cadmium minder dan 0.005%

Deze en andere reststoffen worden gebonden in de slak die overblijft na verwerking. Deze slak wordt gevormd uit de resten van de keramische behuizingen en het kwartszand en wordt hergebruikt in de wegenbouw. Op deze manier zijn alle reststoffen eveneens milieuvriendelijk verwerkt en onschadelijk gemaakt zodat ze in de toekomst geen gevaar meer kunnen opleveren.