Uw zekeringen op weg naar het goede doel

Bij steeds meer producten streeft men naar een gescheiden inzameling om hergebruik van componenten mogelijk te maken. In Duitsland is door zekering producenten in de jaren 90 van de vorige eeuw het initiatief genomen om gebruikte smeltveiligheden op een milieuvriendelijke manier te verwerken.

Dit bleek al snel zo succesvol dat er ook in Nederland interesse voor ontstond. Op initiatief van het Kennisplatform Recycling (TU Eindhoven) is een werkgroep gevormd van leveranciers en gebruikers. Vanuit deze werkgroep is in 2006 de vereniging ‘Industrial Fuse Recycling Benelux’ opgericht, die als doel heeft het op milieuvriendelijke wijze verwerken van industriële smeltveiligheden uit de Benelux. Tevens heeft de vereniging zich tot doel gesteld de opbrengsten van deze recycling aan te wenden voor een goed doel. De doelen die inmiddels steun hebben mogen ontvangen staan elders op de website vermeld.

patronen recyclen

Voor hergebruik komen voorlopig enkel mespatronen en middenspannings-patronen in aanmerking. Belangrijk voor hergebruik zijn de aanwezige metalen, koper en zilver.

lees hoe het werkt

begunstigden

IFRB heeft als doelstelling om de financiële opbrengsten van de teruggewonnen grondstoffen afkomstig uit het recyclen van de ingezamelde smeltzekeringen zoveel mogelijk ten goede te laten aan instellingen met een maatschappelijk doel.

onze begunstigden