Categorie archieven: Geen onderdeel van een categorie

Andere verwerking

Een heel groot gedeelte van de ingezamelde zekeringen wordt nog omgesmolten en in een converter verwerkt tot herbruikbare basismaterialen en slak. Omdat de verwerking door middel van smelten in Nederland niet mogelijk is, bestaat een groot deel van de kosten om tot verwerking te komen uit transportkosten. Met de wens om een redelijkerwijze zo hoog mogelijk […]