Andere verwerking

Een heel groot gedeelte van de ingezamelde zekeringen wordt nog omgesmolten en in een converter verwerkt tot herbruikbare basismaterialen en slak. Omdat de verwerking door middel van smelten in Nederland niet mogelijk is, bestaat een groot deel van de kosten om tot verwerking te komen uit transportkosten.

Met de wens om een redelijkerwijze zo hoog mogelijk rendement te hebben, hebben we een nieuwe partner gevonden in het Nederlandse die in staat is door menging met eigen producten de transportkosten enorm te drukken en tevens patronen waarvan bekend is dat ze vrij zijn van schadelijke stoffen op een andere manier te verwerken waardoor de opbrengst vele malen groter is. Hierdoor zijn we in staat om meer geld te genereren voor goede doelen.

Door de zekeringen niet om te smelten maar mechanisch te splitsen in de ruwe basisstoffen kan de verdere verwerking meer worden toegespitst op het juiste materiaal. De eventueel aanwezige kunststoffen worden niet meer verbrand, maar kunnen nu ook hergebruikt worden wat ook het milieu weer ten goede komt. Zand vindt zijn weg naar de steenindustrie en de behuizingen gaan nog steeds naar de wegenbouw. Nu de basismaterialen op een zuiverder manier worden gescheiden is ook de belasting voor het milieu veel lager. Het is duidelijk dat wanneer de basismaterialen niet uit het geheel gesmolten worden, de hoeveelheid energie om het te verwerken minder is. Omdat het gebruik van gevaarlijke stoffen in patronen al enige decennia verboden is, is het aanbod van patronen zonder gevaarlijke stoffen, dat voor deze verwerkingswijze geschikt is, steeds groter. Door bij de bron een duidelijke splitsing te maken in soorten zekeringen kunnen we steeds grotere partijen veilig en nog milieuvriendelijker verwerken met bovendien een hogere opbrengst voor de goede doelen.